Scoutmöte med bilder från Guinea-Bissau 17 mars kl. 18.00

Besök hos scouterna i Guinea-Bissau och barnen i Cacine i februari i år. Du får smaka på onjosaft från byn!