Styrelsen

Här får du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

David Eriksson

Ordförande
E-post: david.eriksson@epostbox.se
Mobil:
0708326956

Emil Gustavsson

E-post: bodafors-x@hotmail.com
Mobil:
0708851176

Emma Vento

Sekreterare
E-post: moi_emma@hotmail.com
Mobil:
0708460975

Gun Fransson

Ledamot
E-post: gun@fransson.se
Mobil:
0739287570

Internationell kontaktperson

Johan Nilsson

Ledamot
E-post: luen77@telia.com
Mobil:
0707412641

Förrådsansvarig

Ulf Fransson

Kassör
E-post: ulf@fransson.se
Mobil:
0730747210