Scoutprogram våren 2015

Måndagar kl. 18.00-19.30 i jämna veckor, har vi scoutträffar och samlas i scoutlokalen. Vi försöker vara ute så mycket som möjligt. Det är kul att vara scout -If it´s not fun it´s not scouting!Scoutstart 19 januari och avslutning med hajk 22-23 maj.